Garantii

Garantii sedametele ja  teostatud töödele  2 ( kaks ) aastat, kui ei ole  teisiti kokku lepitud või  kehtib tootjapoolne garantii.

AIRKON © 2021